แจ้งฝาก-ถอน

ฝาก-ถอน ตลอด 24 ชม. ไม่จำกัดการถอน ไม่มีค่าธรรมเนียม

การฝากเงินทุกครั้งต้องเป็นชื่อบัญชีเดียวกันกับที่ลงทะเบียนไว้เท่านั้น เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการทำรายการ และเพื่อป้องกันมิจฉาชีพในรูปแบบต่างๆ